Kapalı Rinoplasti

Kapalı Rinoplasti

Kapalı Rinoplasti

Burun ucunda ve iki burun pasajı arasındaki perdede (septum) belirgin problemi olmayan, asıl şikâyeti burun sırtında kemik ve kıkırdak çıkıntı (burun kemeri, dorsal hump) olan hastalarda kapalı rinoplasti tekniği tercih edilmektedir.

Bu teknikte burun delikleri içerisinden yapılan kesilerle burun sırtına ulaşılmakta ve buradaki şekilsel bozukluklara gereken müdahaleler yapılmaktadır. Kapalı teknik uygun seçilmiş hastalarda ameliyatın daha kısa sürede yapılmasını sağlamakta, burun ucunda az miktarda ödem oluşması sebebi ile iyileşme daha kısa sürmektedir.

Burun ucundaki sorunlara de kapalı teknikle müdahale etmek mümkündür. Bu yaklaşımda orta hattaki kesi olmamasına rağmen diğer tüm müdahaleler açık teknik ile aynı olduğundan ameliyat sonrası burunda oluşan şişme yönünden bir yarar sağlanmazken burun ucu kıkırdakları üzerindeki müdahalelerin açık teknikteki gibi kıkırdaklar orta hata doğal pozisyonunda iken yapılmaması sebebi ile simetri yönünden kontrol daha zor olmaktadır.