Sınırlırinoplasti

Sınırlırinoplasti

Sınırlırinoplasti

Burun sırtında az miktarda şekil bozukluğu olan ve burnun üst kemik kısmı geniş olmayan ya da önceki ameliyatı takiben burun sırtında basit yüzeyel düzensizlikler kalmış olan hastalarda minirinoplasti olarak adlandırılabilen olabildiğince sınırlı bir cerrahi uygulanabilmektedir. Bu teknikte burun içerisinden uygulanan kesilerle burun sırtına ulaşılmakta ve törpüler veya özel tıraşlayıcı sistemler kullanılarak burun sırtına şekil verilmektedir.

Yapılan müdahale olabildiğince sınırlı olmakta, burun sırtına doğal yuvarlak şeklini vermeye yönelik yan burun kemiği kırıkları yapılmadığı ve burun ucuna müdahale çok sınırlı olduğu için iyileşme çoğunlukla göz çevresinde morarma ve şişme dahi olmadan çok kısa sürede tamamlanabilmektedir. Minirinoplasti tekniğinde başarılı olmanın en önemli şartı uygun hasta seçimi, hasta ve doktorun ameliyattan beklentilerinin ameliyat öncesinde gerçekçi olarak ortaya konulmasıdır.